Masako Miki - karakasa-obake (umbrella ghost) and ungaikyo (possessed mirror) - 2018

Masako Miki – MATRIX 273 – BAMPFA

Artist Masako Miki creates larger-than-life-size, felt-covered forms drawn from…


©︎2018 Otani Workshop/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. Courtesy Perrotin

Otani Workshop – Children of – Perrotin Seoul

Perrotin Seoul presents the first solo exhibition in South Korea of Otani…